سامانه مدیریت کنفرانس

سامانه مدیریت کنفرانس و همایش سامان راهکاری جامع برای برگزاری یک رویداد علمی می باشد که در قالب یک پکیچ کامل کلیه فرایند های اجرایی دبیر خانه کنفرانس را در بر می گیرید.

تیم طراحی سامان بعد مطالعه کامل فرایند های اجرایی دبیر خانه های متعدد برگزاری کنفرانس و همایش های علمی کشور، نرم افزار مدیریت کنفرانس و همایش را به صورت کاملا هوشمند و متناسب با نیاز های متنوع برگزار کنندگان طراحی و پیاده سازی نموده است سامانه مدیریت کنفرانس و همایش سامان تا به امروز میزبان بیش از 600 کنفرانس ملی و بین المللی بوده است.

سامانه مدیریت کنفرانس و همایش سامان در حقیقت یک سایت ساز می باشد که شامل قسمت های مختلف با سطح دسترسی های متنوع می باشد با سامانه مدیریت کنفرانس و همایش سامان به طور کامل طراحی وب سایت کنفرانس و همایش و برگزاری آن را می توانید مدیریت نمایید.

امکانات سامانه